Vergunning voor een overkapping

Bij het plaatsen van een overkapping heeft u te maken met wet- en regelgeving. Wij willen u graag meenemen in het proces en waar u op moet letten.

Landelijke regels bouwen overkapping en omgevingsvergunning

In elke gemeente in Nederland geld een bestemmingsplan per adres, welke bepaalt waar het adres voor bestemd is en welke vergunning er zouden moeten bestaan op dit adres. Wanneer je graag wil bouwen of dingen wil aanpassen moet je een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Dit hoeft niet als het bouwwerk en de plaatsing daarvan voldoet aan een aantal regels. Deze regels zijn te vinden in de BOR (Besluit Omgevingsrecht). In artikel 2 worden eisen genoemd waaraan voldaan moet worden om vergunningsvrij te kunnen bouwen. Wanneer het bouwproces of het bouwwerk hier niet aan kan voldoen treed artikel 3 van het  BOR in werking, en dan zal de gemeente naar het bestemmingsplan van het adres kijken.

Wanneer heeft u een vergunning nodig voor het plaatsen van een veranda of overkapping?

U zult geen omgevingsvergunning nodig hebben voor de bouw van een overkapping wanneer deze voldoet aan de volgende criteria:

  • Wanneer de overkapping binnen 2,5 meter van uw huis geplaatst word, en niet hoger is dan 4 meter hoog, bent u bij de meeste gemeente niet vergunningplichtig.
  • Wanneer de overkapping zich buiten deze zone van 2,5 meter van uw huis bevind, mag deze niet hoger zijn dan 3 meter. Tevens mag de overkapping dan geen grotere oppervlakte beslaan dan 30 vierkante meter.
  • De overkapping mag nooit gebruikt worden als dakterras of als een balkon.
  • Het totaal oppervlakte van de terrasoverkapping mag nooit meer dan 50% van uw tuin beslaan.

Als u zich houd aan deze richtlijnen zult u geen vergunning aan hoeven te vragen bij uw gemeente voor het bouwen van een overkapping. U kunt uiteraard altijd contact opnemen met uw gemeente om informatie in te winnen wat betreft het plaatsen van een tuinoverkapping en eventueel een vergunning aanvragen. Zie ook onderstaand de mogelijkheden van een vergunningscheck in het online omgevingsloket van de gemeente. Later in dit artikel kunt u meer informatie vinden over het online omgevingsloket.


Vergunning: Telt een overkapping als bebouwd oppervlak of bebouwing?

Een overkapping is in de ogen van de gemeente ‘bijbehorend bouwwerk’. Dit betekent dat het bouwwerk een onderdeel is van uw woonruimte/huis. De afmetingen wat betreft het oppervlak dat vergunningsvrij gebouwd mag worden staat hieronder vermeld in een tabel. De tabel gaat uit van de oppervlakte van uw tuin (ofwel erf).

 

Is het bebouwingsgebied:

Dan mag u bebouwen:

Kleiner of gelijk aan 100 m2

De helft van dat bebouwingsgebied

Groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 300 m2

50 m2

+20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2

Groter dan 300 m2

90m2

+ 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van 150 m2

 

 


Een terrasoverkapping vergunningsvrij bouwen

Om een terrasoverkapping zonder bouwvergunning of een omgevingsvergunning te bouwen, zult u de richtlijnen die beschreven staan in dit artikel na moeten leven. Het is natuurlijk wel zo fijn dat u weet waar u aan toe bent voordat u begint met de bouw van uw veranda. Voor specifieke vragen omtrent regelgeving kunt u altijd met ons contact opnemen.


Vergunningscheck op het omgevingsloket

U kunt altijd checken of u voor uw specifieke vraag een vergunning nodig hebt. Dit kan op het omgevingsloket. Daar kunt een check doen op basis van uw postcode en huisnummer om er achter te komen of u in uw gemeente een vergunning aan moet vragen.

  • Daar ziet u onder het kopje ‘Bouwen en verbouwen’ de optie ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’ staan. Een bijbehorend bouwwerk betreft een overkapping. dus selecteer deze optie.
  • Hierna krijgt u een scherm te zien dat betrekking heeft op ‘werkzaamheden binnen de watervergunning’. Dit is voor vrijwel iedereen niet van toepassing, maar check even of u wel onder deze categorie valt. U zult dan de werkzaamheden die van toepassing zijn aan moeten vinken.
  • Hierna kunt u uw persoonlijke situatie beantwoorden, hiervoor klikt u op de ‘check’-knop naast ‘bijbehorend bouwwerk bouwen’.
  • Op het scherm wat hierdoor naar voren komt ziet u een tal van vragen, deze zullen u door het checkproces lopen.
  • Hierna weet u of u een vergunning nodig heeft voor een overkapping in uw tuin

De vragen en de bijbehorende antwoorden voor vergunningsvrij bouwen kunt u zien in de video. Let erop dat uw situatie wellicht kan verschillen met de gekozen antwoorden in de video.


Geïnteresseerd en wilt u een terrasoverkapping kopen?

Bij Perlaplast Kunststofshop bieden wij een uniek bouwpakket aan met alle onderdelen en instructies zodat u zelf uw overkapping, veranda kunt bouwen in uw tuin. Denk aan de geschikte palen, profielen en uiteraard de polycarbonaat kanaal platen. Lees meer informatie over het Douglas overkapping bouwpakket.