Het op de juiste  manier opslaan van kunststof platen, staven en buizen in uw magazijn is zeer belangrijk. Verschillende interne en externe invloeden of het niet juist omgaan met de materialen kunnen negatieve gevolgen hebben voor uw kunststof voorraad. Gelukkig is dit te voorkomen met de juiste handelswijze. Hierover informeren wij u graag.

Kunststof opslag bij lage omgevingstemperaturen

Vanwege de moleculaire structuur van kunststof platen, staven en buizen bij temperaturen rond het vriespunt, kan het materiaal bros worden: het materiaal wordt dan hard, minder elastisch en en dus gevoelig voor breuk. Vooral bij bewerkte onderdelen verhoogt een lage omgevingstemperatuur het risico van breuk of barsten. Dit omdat door die bewerking reeds meer spanning in het materiaal ontstaat. Om deze reden raden wij u aan om uw materiaal niet te koud op te slaan. Aangeraden wordt een temperatuur van minimaal 10°C. Naast het bros worden van het materiaal, kan het materiaal ook dusdanig krimpen, dat de maatvoering niet meer klopt. Als u vervolgens gaten boort, kan het gebeuren dat dit gatenpatroon niet meer aan de maat is op kamertemperatuur. Laat een kunststof plaat, voordat u gaat bewerken dus eerst op de temperatuur komen waarop deze verwerkt gaat worden.

Ga daarnaast voorzichtig met uw kunststof materialen om. Laat uw kunststof platen, staven en buizen niet vallen en gooi er niet mee. Let er ook op dat het spanlint zo snel mogelijk na ontvangst van de zending wordt verwijderd. 

Weersinvloeden bij buitenopslag van uw kunststof voorraad

Weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld zonnestraling (UV licht) en luchtvochtigheid kunnen de eigenschappen van uw kunststofmateriaal veranderen of daar een negatief effect op hebben. Het materiaaloppervlak kan bleken en/of oxideren tenzij het is voorzien van UV-stabilisatoren of water absorberen.) Directe zonnestraling of eenzijdig opwarmen kan leiden tot niet-omkeerbare vervorming en golving in het materiaal, veroorzaakt door thermische uitzetting en de verlichting van restspanning. Bewerkte onderdelen mogen daarom nooit buiten worden opgeslagen. Een buitenopslag van halffabricaten voor kunststof platen, staven en buizen is mogelijk indien dit voor een korte periode is. Dit geldt voor:

Effect op kunststof oppervlakken tijdens de opslag

Tijdens transport en opslag van kunststof platen, staven en buizen moet speciale aandacht worden besteed aan het krasgevoelige oppervlak van bijna alle kunststof materialen. Scherpe randen van planken, palletspijkers, ruwe vuildeeltjes tussen de producten en andere scherpe objecten kunnen krassen en/of groeven veroorzaken. 

Contact met chemicaliën, oplosmiddelen, oliën en smeermiddelen

De verscheidenheid aan kunststofsamenstellingen zorgt voor verschillen in weerstand tegen chemicaliën, oplosmiddelen, oliën en smeermiddelen. Direct contact met deze stoffen kan leiden tot troebelheid van het oppervlak, zwelling, ontleding en niet-omkeerbare wijzigingen van mechanische eigenschappen. Deze stoffen dienen altijd op een veilige plaats worden bewaard, gescheiden van uw kunststof voorraad / opslag.

Temperatuurschommelingen reduceren van uw kunststof voorraad

Vanwege de temperatuurafhankelijke krimp en rek van kunststof platen, staven en buizen (lineaire uitzettingscoëfficiënt), kunnen aanzienlijke temperatuurschommelingen leiden tot tijdelijke dimensionele afwijkingen. Om deze reden moet de controle van uw kunststof platen, staven en buizen direct bij ontvangst worden vermeden, tenzij het materiaal bij kamertemperatuur wordt geleverd (~ 20 ℃). Aangezien krimp of rek (veroorzaakt door schommelende temperaturen) tot onnauwkeurige metingen leidt, moeten kunststof platen, staven en buizen tussentijds bij kamertemperatuur worden opgeslagen voordat ze worden gemeten.

Resterende spanningen

In bijna alle kunststof materialen zit zogenaamde restspanning. Zelfs nagloeien of temperen (een manier om stress uit het kunststof te halen) kan kleine restspanningen niet vermijden. Om deze redenen kunnen we, ondanks grote zorgvuldigheid tijdens de productie van het materiaal, geen garantie bieden voor permanente dimensionele stabiliteit en niet-kromtrekken van onze kunststoffen.. Voor een optimale langdurige opslag van geprefabriceerde kunststof platen, staven en buizen wordt een gesloten kartonnen doos bij constante kameromstandigheden (d.w.z. ±20 ℃ en 50% relatieve vochtigheid) aanbevolen. Voor grote platen wordt aangeraden deze in te wikkelen in karton of in het aangeleverde karton te laten zitten. Mogelijke invloed van het gewicht door dode belasting (stapelhoogte) en andere drukeffecten moet ook worden vermeden. Hierdoor wordt verwacht dat dimensionale vervormingen zo kunnen worden geminimaliseerd dat de functionaliteit van het kunststof materiaal niet wordt aangetast bij de opslag.

Succes met de opslag van uw kunststof platen, staven en buizen.

Heeft u vragen? Neem dan even contact op.